SVĚTOVÉ SDÍLENÍ (součást světového hnutí)

Jednotlivá zde uvedená hnutí vznikla jako reakce na současnou situaci na planetě Zemi a snaží se formou osvěty, praktických příkladů, vzdělávacích programů a kurzů rozšířit vědomý a zodpovědný přístup k životu na naší planetě. Jejich společným cílem je rozkvět naší planety Země, kde lidé žijí šťastný a plnohodnotný život.

GEN A GAIA EDUCATION

Global Ecovillage Network (GEN) – Světová síť ekovesnic – je rostoucí síť komunit a iniciativ zaměřených na obnovu a rozkvět planety Země, která propojuje rozmanitost kultur, zemí a všech kontinentů. V současnosti je složena z více než 15 000 ekovesnic, zámerných komunit a národních sítí ekovesnic. Oficiálně vznikla v roce 1995.

web: https://ecovillage.org

Gaia Education – Přední světová vzdělávací síť, která sjednocuje úspěšné praktiky z ekovesnic po celém světě a nabízí ucelené mezidisciplinární vzdělavací programy zaměřené na udžitelnost, které podporují rozkvět komunit po celém světě v rámci našeho omezení na planetě Zemi. Více než 10 let poskytování vzdělávacích programů.

web: https://gaiaeducation.org

  • TRANSTITION NETWORK

Transition network – světová rostoucí sít Transtion Towns – „Měst Přeměn“ sdružující jednotlivé lokální komunity z více než 50 zemí světa, které se snaží vypořádat s velkými výzvami současného světa tím, že začnou měnit své nejbližší okolí. Díky společným setkáním jsou schopni nabídnout řešení založená na vzájemné skupinové spolupráci oživující místní kulturu, vzájemnou podporu a tím mění místní ekonomické prostředí, podnikání, pracovní náplň i potřebné dovednosti ve svých komunitních skupinách i širším společenství. Hnutí roste od roku 2005.

web: https://transitionnetwork.org

  • PERMACULTURE NETWORK

Permaculture network – světová sít permakultury. Permakultura vědomě propojuje přírodní zdroje, lidi a životní prostředí do vzájemně prospěšných synergií, jejichž základem je napodobování systémů bez odpadů a uzavřených koloběhů v přírodních systémech. Tento holistický přístup a princip k životu je také uplatňován v ekovesnicích (GEN) i „Městech přeměn“ (Transition Network). V současnosti tato sdílící platforma obsahuje více než 2500 permakulturních projektů po celém světě a více než 18 000 permakulturních konzultantů, poradců a praktiků z celého světa. Permakulturní přístup vznikal kolem roku 1980 a síť permakultury začala vznikat o 10 let později.

web: https://permacultureglobal.org

  • GLOBAL ACTION PLAN

Světový akční plán (GAP) je mezinárodní sítí v popředí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a souvisejících programů pro udržitelnou změnu chování. GAP je síť organizací z cca 20 zemí (převážně z Evropy), které pracují na společném cíli: Posílit lidi, aby mohli žít a pracovat stále více udržitelně. GAP International podporuje výměnu zkušeností, včetně workshopů a jiných akcí; Analyzuje, syntetizuje a působí jako úložiště pro rostoucí obsah znalostí týkajících se posílení postavení a změn chování. Vznikla v roce 1989 a v současnosti má poradní postavení v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC).

web:http://www.globalactionplan.com

  • THE NATURAL STEP

The Natural Step – Je mezinárodní vzdělávací sítí – vedoucím partnerem pro společnosti, mezinárodní korporace, neziskové organizace a vládní instituce připravených řešit velké výzvy humanitních rozměrů, aby společně vytvořili lepší budoucnost. Umožňují tvůrcům rozhodnutí řídit složitost, definovat jejich budoucí postavení a využít příležitostí pro krátkodobý a dlouhodobý úspěch. Společným strategickým stěhováním směrem k udržitelnosti vedou organizace k novým příležitostem, sníženým nákladům a výraznému snížení ekologických a sociálních dopadů. Vznikly v roce 1989 a mají 12 kanceláří po světě se spolupracovníky a strategickými partnery v 54 zemích.

web: http://www.thenaturalstep.org

  • WOOF

Worl Wide Opportunities on Organic Farms (WOOF) – je rostoucí celosvětové hnutí propojující dobrovolníky s ekologickými zemědělci a pěstiteli s cílem propagovat kulturní a vzdělávací zkušenosti založené na důvěře a nepeněžní výměně, a tím pomáhat budovat udržitelnou globální komunitu. Vzniklo původně v roce 1971 v Anglii, v roce 2000 se mezinárodně sjednocuje s ostatními obdobnými organizacemi z 15 zemí. V současnosti jsou do hnutí zapojeni ekologiční zemědělci z více než 100 zemí světa ze všech kontinentů.

web: http://wwoof.net

  • AWAAZ GLOBAL CAMPAIGN NETWORK

Avaaz (“Avaaz” znamená “hlas” nebo “píseň” v mnoha jazycích) je světové webové hnutí – největší a nejsilnější online síť aktivistů – celosvětová síť kampaní velikosti téměř 45 milionů lidí, která zajišťuje, že názory a hodnoty světově smýšlejících lidí vytvářejí globální, regionální a celostátní rozhodování v oblastech od korupce a chudoby po konflikty a změnu klimatu. Jejich model internetového uspořádání umožňuje, aby tisíce individuálních snah byly rychle spojeny do silné kolektivní síly. Členové Avaaz žijí v každém národě světa; tým mají rozdělený do 18 zemí na 6 kontinentech a působí v 17 jazycích. Činnost Avaaz byla zahájena v roce 2007 prostým demokratickým posláním: organizovat občany všech národů, aby uzavřeli propast mezi světem, který máme, a světem, který většina lidí naší planety chce.

web: https://avaaz.org